Követés

BMM pedagógiai módszer

image

Üdvözöllek!
Itt informálódhatsz és meg is ismerkedhetsz az általam kifejlesztett BMM pedagógiai módszerrel, mely alkalmazható akár 1 éves kortól is!

BMM = Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott 
képességfejlesztő módszere

 

…” Béres Mária - Marcsi - hisz a gyermekben akkor is, ha ép, vagy más akadályok miatt nem tud megnyilvánulni. Módszereivel minden gyermeket megsegít az érzékszervek erősítésétől a problémákat megoldó gondolkodásig.
A megvalósításban Marcsi módszere egyéni, eredeti. A környezet adta lehetőségekhez - és az egyes gyerekekben adott lehetőségekhez – szabott. Ez sikerének titka. Sok értő követőt, tanítványt kívánok neki.
Meggyőződéses híve
 Dr. Vekerdy Tamás"
Pszichológus, író

Akár pedagógusként, akár szülőként olvasod a sorokat elképzelhető, hogy vannak nehézségeid. Előfordulhat, hogy nincs a megfelelő eszköz a kezedben ahhoz, hogy az egyik lépcsőfokról átlépj a másikra. Mindig újabb és újabb megoldásra váró nehézségekkel találod magad szembe.

A Montessori pedagógiától a BMM módszerig

"Maria Montessori kezdetektől fogva azt kívánta, hogy a nevelők önállóan gondolkodjanak és döntsenek, ne egy módszer mankójára támaszkodjanak, hanem saját lábukon megállva saját pedagógiájukat tudják alkalmazni.”

Ezt az üzenetet megfogadva, Montessori pedagógiájából kiindulva született meg a BMM, a „Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott képességfejlesztő módszere".
E módszer a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megkapta a „VÉDJEGYOKIRAT”-ot.

Prof. dr. habil. Pukánszky Béla, a SZTJGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet vezetője így nyilatkozott:

„…Montessori pedagógiája ma is alkalmas a megújulásra. De ehhez alkotó képességű pedagógusokra van szükség. Béres Mária ezek közé tartozik. A Montessori pedagógiának a lényegi vonását ragadta meg értő módon akkor, amikor kidolgozta saját módszer-együttesét. Béres Mária tanárnő méltó követője és reformpedagógus munkatársa Maria Montessorinak. A mindennapi nevelői-fejlesztői gyakorlatban kiválóan alkalmazható pedagógiáját jó szívvel ajánlom mindazon nyitott gondolkodású, megújulásra kész gyógypedagógus és pedagógus kollégák figyelmébe, akik – sokunkkal együtt – hisznek az új utakat kereső elszánt reformpedagógusokban. „

Segítek, hogy segíthess!

"Térj le a kitaposott útról!
Indulj el abba az irányba, amerre még senki sem járt előtted
és hagyj nyomokat magad után!"

Ralph Waldo EMERSON

 

Kinek szól a BMM módszer?

A csoportomban járó értelmileg akadályozott gyermekek boldogok, vidámak és kiegyensúlyozottak! Felfedeznek, kísérleteznek, próbálkoznak, ez által tanulnak!

A „kötelezően előírt tananyag” az irányt mutató nálunk is, csak a tudáshoz vezető út MÁS!

Sokszor elgondolkodtam, ha sérülteknél ennyire jól működik a módszerem, miért ne működhetne ép értelmű gyermekeknél is.
A kipróbálása folyam
atban van bölcsődékben, óvodákban, általános iskolában, ... illetve intézménybe nem járó, otthon tanuló gyermekek körében is. Vallom, a pedagógusnak nem az a dolga, hogy a gyermeknek megtanítsa az előírt „tananyagot”! Csupán a lehetőségeket kell / kellene biztosítania, hogy a gyermek meg -   tudja -  tanulni a tananyagot. 

 

A BMM és a Montessori pedagógiai kapcsolata

Világviszonylatban megfigyelve a Montessori pedagógia soha nem volt tömegpedagógia, és várhatóan nem is lesz az! Ennek oka szerintem, hogy filozófiája nagyon sajátos. Jó dolog, és szükség is van rá, hogy a reformpedagógia eszméit hirdessük, és tovább vigyük. De nem átgondolás nélkül, vakon lemásolva azokat.

Minden kornak speciális pedagógiára van szüksége, minden pedagógusnak meg kell találnia a saját, egyéni útját. Montessori elméletének azokat az elemeit építettem be a munkámba, amelyek az én pedagógiai elképzeléseimbe, személyiségembe beillesztethetőek, számomra megvalósíthatóak. Én is büszkén hirdetem: "módszerem az eszközöm", mely Mária Montessori pedagógiájára épül. Innen az elnevezés is!

BMM = Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott módszere

A „Segíts nekem, hogy önmagam csinálhassam”, tulajdonképpen egy gyermeki kérés, melynek a megvalósítása hatalmas kihívásnak tűnt számomra. Megszokni, hogy nem beleszólni abba, ahogyan a gyermek dolgozik! Tisztelve a gyermeket, ma már így fogalmazok: „Segítek neked, hogy egyedül csináld!”

Csoportomban egy új eszköz megismerése nem a felnőtti „bemutatással” kezdődik. A gyermek válassza ki, amivel foglalatoskodni szeretne, és én ezt maximálisan tiszteletben tartom. Hogy miért is? A gyermek imád felfedezni, kísérletezgetni, próbálkozni, és közel sem biztos, hogy az eszköz megismerésekor már szüksége van a pedagógiai utasításokra! Amikor már sok mindent megtudott az eszközről, tapasztalatokat gyűjtött, kipróbálta, játszott vele, úgy gondolom, utána várható el csak az, hogy megfigyelje a pedagógusi bemutatást, és esetleg a háromlépcsős leckével történő fogalomelsajátítást. Hiszem, hogy a gyermeki kompetenciák fejlődésének ez az egyik útja.

  

 

A BMM módszerről képekben

 

 

 

 

 

Most beszéljenek rólam, munkámról ismert szakemberek 

image

Béres Mária kidolgozott egy komplex pedagógiai - gyakorlati programot, melyet gyógypedagógiai osztályában alkalmaz évek óta. Ahogy az elvekből adódik: egyéni utakat és időkeretet „járnak be” a gyerekek, folyamatos cselekvéssel, maximális aktivitással, hiszen a terem, a berendezés és a sajátos tanulást segítő eszközök erre ösztönzik a gyerekeket. (..) Munkáját terjesztésre alkalmasnak is és szükségesnek is találom.”

Dr. Bakonyi Anna
közoktatási szakértő

 

image

„Minden gyermeknek szabadságra és emberségre van szüksége a fejlődésükhöz.
Ezt az alapigazságot Béres Mária nemcsak felfedezte, nemcsak beszélt róla, hanem munkája alapjává is tette. Ez magyarázza nagyszerű eredményeit. Remélem sok követőt talál és nevel.”

Fóti Péter
Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület alapítója

 

image

Szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe Béres Mária módszerét, mely tudományos alapokon nyugvó (Montessori pedagógiájára épülő) modern eszközöket is használó, sikeres fejlesztés.
Nem vagyunk egyformák. A ránk bízott gyermekek sem azok. A világ is változik. Vannak alapelvek, mint a gyermek tisztelete és még sok más, ami meghatározza a pedagógiánkat.
És vannak, amiben változnunk kell. Nyitottabban, rugalmasabban, szabadabban gondolkodni a pedagógiáról, a gyerekekről. A tanulásról. A segítésről. A jól segítő pedagógusról.
Béres Mária képzésén ehhez kaphatnak muníciót a résztvevő pedagógusok. Olyan tudásra tehetnek szert, amire ma minden pedagógusnak nagy szüksége van.

L. Ritók Nóra
közoktatási szakértő

image

Béres Mária Montesszori nyomán kidolgozott módszere teljesen lenyűgözött és meggyőzött.
Először csak képeken láttam eszközeit, csoportjának munkáját, de 2010 tavasza óta rendszeresen hospitálok osztályában. A saját szememmel láthatom a „csodát”.
Halk zene, esztétikus, családias környezet, természetes tanulási helyzetek. Csendben és fáradhatatlanul tevékenykedő gyerekek, akik szabadon választanak eszközt. Öntevékenyek, egymástól is tanulnak, nagyon jól fejlődnek...tapasztalom, mert szakemberként jól ismerem a lehetőségeket. A tanulók mosolyogva, a legnagyobb örömben tanulnak. Rend van a munkájukban, kitartás, a tanulás szeretete.

Pál-Horváth Rita
gyógypedagógiai tanár,
szaktanácsadó, közoktatási szakértő

imageMarcsival először, mint az SNI gyermekek és családjaik balatoni találkozójának őrangyalával, szervezőjével és lelkével hozott össze a sors.
Később több üzenetet váltottunk, szakmai kérdéseket vitattunk meg, de beletelt még néhány hónapba, míg végre Debrecenben meghallgathattam előadását és megnézhettem az önállóan kifejlesztett eszközeit. Ekkor a módszernek még nem volt ugyan neve, de az már látszott, hogy egy jól végiggondolt eszközrendszert kreált Marcsi. Az eszközök egyöntetűen hiánypótlóak. Az SNI gyermekeknek nem csak az ismeretek elsajátításában, hanem ezen túlmenően az önálló munkavégzés kialakulásában is segítenek, ami a gyermek későbbi életminőségét erőteljesen befolyásolhatja.
Az eszközök ugyanakkor segítik a pedagógust abban, hogy akár egy csoporton belül is teljesen differenciált a fejlesztendő gyermekek képességeihez igazodó feladatokat adhassanak egy – egy foglalkozás / tanóra keretein belül.
Sok sikert kívánok Marcsinak a további szakmai munkájához!

Szilvásy Zsuzsanna
elnök
Autism Europe

Évtizedek óta próbálkozom, sok hozzám hasonlóan gondolkozó kollégával együtt azon, hogyan segíthetnénk a nagyon nehéz körülmények között élő, sok-sok hátránnyal küzdő gyerekeket tanítókat, hogy eredményesebbek lehessenek tanítványaikkal együtt. Sokan, sokfélét próbáltunk, próbáltak. Marcsi a legkézenfekvőbbet találta meg, Montessori eszközök szisztémájára épülő, a gyerekekhez, szükségleteikhez rugalmasan alkalmazkodó saját készítésű eszközrendszert. Hatalmas előnye, hogy a mindennapi gyakorlatba, bármilyen tanulásszervezési módba beépíthetők. Az esztétikus, igényes kivitelű eszközök felébresztik a pedagógusok kreativitását, és további ötletek tárházát nyitják meg. A felfedezés, az alkotás, az eredményesség örömét nyújtja tanítónak, tanítványnak egyaránt. További sikereket, és sikeres pedagógus-tanítványokat kívánok!

Zágon Mari
közoktatási szakértő